RODEV 100% DEVIZE

INTOCMIRE DEVIZE CONSTRUCTII SI INSTALATII

Intocmesc documentatii de participare la licitatii publice


PENTRU FIRMELE DE CONSTRUCTII:

Inginer constructii devizier cu experienta Intocmesc devize constructii pentru firme care nu au angajat un devizier, specialist in intocmirea de devize.

Intocmesc oferta financiara pentru firme de constructii si instalatii care doresc sa participe la licitatii publice (Oferta financiara se compune din formular de oferta, Devizul general formularul F1, devizele centralizatoare pe obiecte - formularul F2, Lista cu cantitatile de lucrari - devize oferta Formularul F3, Liste de utilaje si echipamente - F4 , Fisele tehnice aferente - Formularul F5, Graficul de executie - Formularul F6) .Deviz de manopera in cazul in care se lucreaza cu materiale procurate de client / beneficiar si se doreste devizul de manopera pentru decontarea numai a valorilor aferente manoperei prestate la executia lucrarilor

Extrase de deviz: extras de materiale , extras de manopera , Extrase de ore utilaj si transport.

Recalculez devize mai vechi - reactualizez valoarea devizelor vechi cu preturile actuale si cotele de deviz actuale .

INAPOI


Valid HTML 4.01 Transitional CSS valid! intocmire devize constructii